Privacyverklaring

Privacy instellingen van Javita-Solutions

Bij het verwerken van bestellingen verwerken wij persoonsgegevens. Uiteraard wordt jouw privacy daarbij te gerespecteerd en beschermd. Met deze privacy verklaring willen we je graag informeren over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met die gegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 september 2020.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Javita-Solutions
KvK: 71797548
info@javita.nl

Het gebruik van gegevens op de website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je domeinnaam. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • je e-mailadres wanneer je dit aan ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt om tot een bestelling te komen

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Javita-Solutions verzamelt de volgende gegevens om op een correcte wijze een bestelling te kunnen afhandelen en factureren. Of om in de gelegenheid te zijn aanvullende vragen te kunnen stellen mbt uw bestelling.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • E-mail
 • Telefoon

Wij gebruiken de verzamelde gegevens dus alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om je de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij de website analyseren en verbeteren.

Bewaren van uw gegevens

Javita-Solutions zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Smart Habits zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Wij hebben hier passende maatregelen voor genomen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar: info@javita.nl